Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > PRA PENILAIAN INDEKS AKAUNTABILITI 2020

Rumusan Penilaian ini mempunyai 8 kawalan & soalan
SKOP A : KAWALAN PENGURUSAN
A1. STRUKTUR ORGANISASI
A2. SENARAI TUGAS
A3. PEMERIKSAAN DALAMAN/MENGEJUT
A4. JAWATANKUASA-JAWATANKUASA DAN LAPORAN AUDIT
A5. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
SKOP B : KAWALAN BAJET
B1. PENYEDIAAN KERANGKA KEBERHASILAN DAN PENYEDIAAN BAJET
B2. PENGAGIHAN WARAN PERUNTUKAN
B3. PENGURUSAN PINDAH PERUNTUKAN
B4. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
SKOP C : KAWALAN TERIMAAN
C1. PENGGUNAAN BORANG HASIL
C2. PEREKODAN BORANG HASIL/PERAKAUNAN TERIMAAN HASIL
C3. PENGASINGAN TUGAS
C4. KEBENARAN/KELULUSAN MENERIMA WANG
C5. CIRI-CIRI KESELAMATAN SEMASA KUTIPAN
C6. PENERIMAAN MELALUI MEL
C7. PERAKUAN PENERIMAAN WANG
C8. KEMASUKAN PUNGUTAN KE BANK
C9. PENYATA PERAKAUNAN HASIL
C10. CEK TAK LAKU
C11. AKAUN BELUM TERIMA (ABT)
C12. DAFTAR SEWAAN
Skop D : PENGURUSAN PEROLEHAN
D1. Kawalan Am Perolehan
D2. Kaedah Perolehan: Pembelian Terus
D3. Kaedah Perolehan: Lantikan Terus, Undian atau Pusingan
D4. Kaedah Perolehan: Perolehan Melalui Jawatankuasa Sebut Harga B (JKSH B)
D5. Kaedah Perolehan: Perolehan Melalui Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)
D6. Kaedah Perolehan: Perolehan Melalui Tender
D7. Kaedah Perolehan : Penerimaan Sebut Harga/Tender
D8. Kaedah Perolehan : Rundingan Terus
D9. Kaedah Perolehan: Kontrak
D10. Kaedah Perolehan: Perubahan dan Perlanjutan Kontrak
D11. Kaedah Perolehan: Kontrak Pusat
D12. Kaedah Perolehan: Kontrak Pusat Sistem Panel
D13. Kaedah Perolehan : Perolehan ICT Kerajaan
Skop E: KAWALAN PERBELANJAAN
E1. PENGURUSAN BAYARAN : PENURUNAN KUASA
E2. PENGURUSAN BAYARAN : HAD KUASA BERBELANJA
E3. PENGURUSAN BAYARAN : PENGASINGAN TUGAS
E4. PENGURUSAN BAYARAN : DAFTAR BIL
E5. PENGURUSAN BAYARAN: KAWALAN DALAMAN PROSES BAYARAN
E6. PENGURUSAN BAYARAN: PEMBAYARAN DI BAWAH AP 58(a)
E7. PENGURUSAN BAYARAN: PEMBAYARAN DI BAWAH AP 59
E8. PENGURUSAN BAYARAN : PANJAR WANG RUNCIT
E9. PENGURUSAN BAYARAN : PENGURUSAN BAYARAN PUKAL
E10. PERAKAUNAN: BUKU VOT/ LAPORAN HARIAN (AMANAH/HASIL/ VOT)
E11. PERAKAUNAN : PENYATA PENYESUAIAN PERBELANJAAN
SKOP F : PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
F1. AKAUN AMANAH SEKSYEN 9
F2. PENDAHULUAN DIRI
F3. DEPOSIT
SKOP G : PENGURUSAN ASET DAN STOR KERAJAAN
G1. KAWALAN UMUM
G2. PENERIMAAN
G3. PENDAFTARAN
G4. PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN ASET
G5. VERIFIKASI STOR
G6. PENYELENGGARAAN
G7. PELUPUSAN
G8. KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
G9. PINDAHAN
SKOP H : PENGURUSAN KENDERAAN
H1. KAWALAN AM
H2. KAWALAN PENGGUNAAN KENDERAAN
H3. KAWALAN KAD INDEN
H4. KAWALAN KAD SISTEM BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR) & SmartTAG
H5. PENYELENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN SELAIN KERETA KONSESI
H6. KEMALANGAN
H7. KENDERAAN RASMI JAWATAN

© 2020 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA