Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > PRA PENILAIAN INDEKS AKAUNTABILITI 2019

Rumusan Penilaian ini mempunyai 8 kawalan & soalan
SKOP A : KAWALAN PENGURUSAN
A1. STRUKTUR ORGANISASI
A2. SENARAI TUGAS
A3. PEMERIKSAAN DALAMAN/MENGEJUT
A4. JAWATANKUASA-JAWATANKUASA DAN LAPORAN AUDIT
A5. PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
A6. PENGURUSAN REKOD DAN FAIL
SKOP B : KAWALAN BAJET
B1. PENYEDIAAN KERANGKA KEBERHASILAN
B2. PENGAGIHAN WARAN PERUNTUKAN
B3. PENGURUSAN PINDAH PERUNTUKAN
B4. ANALISIS BAJET
SKOP C : KAWALAN TERIMAAN
C1. PENGGUNAAN BORANG HASIL
C2. PEREKODAN BORANG HASIL/PERAKAUNAN TERIMAAN HASIL
C3. PENGASINGAN TUGAS
C4. KEBENARAN/KELULUSAN MENERIMA WANG
C5. CIRI-CIRI KESELAMATAN SEMASA KUTIPAN
C6. PENERIMAAN MELALUI MEL
C7. PERAKUAN PENERIMAAN WANG
C8. KEMASUKAN PUNGUTAN KE BANK
C9. PENYATA PERAKAUNAN HASIL
C10. CEK TAK LAKU
C11. AKAUN BELUM TERIMA (ABT)
Skop D : PENGURUSAN PEROLEHAN
D1.2: Kawalan Am Perolehan: e-Perolehan
D2.1: Kaedah Perolehan: Pembelian Terus
D2.2: Kaedah Perolehan: Lantikan Terus
D2.3: Kaedah Perolehan: Perolehan Melalui Jawatankuasa Sebut Harga B (JKSH B)
D2.4: Kaedah Perolehan: Perolehan Melalui Jawatankuasa Sebut Harga (JKSH)
D2.5: Kaedah Perolehan: Perolehan Melalui Tender/ Rundingan Terus
D2.6: Kaedah Perolehan: Kontrak
D2.7: Kaedah Perolehan: Perubahan dan Perlanjutan Kontrak
D2.8: Kaedah Perolehan: Kontrak Pusat
D2.9: Kaedah Perolehan: Kontrak Pusat Sistem Panel
Skop E: KAWALAN PERBELANJAAN
E1.1: PENGURUSAN BAYARAN : PENURUNAN KUASA
E1.2: PENGURUSAN BAYARAN : HAD KUASA BERBELANJA
E1.3: PENGURUSAN BAYARAN : PENGASINGAN TUGAS
E1.4: PENGURUSAN BAYARAN : DAFTAR BIL
E1.5: PENGURUSAN BAYARAN: KAWALAN DALAMAN PROSES BAYARAN
E1.6: PENGURUSAN BAYARAN : PENGURUSAN BAYARAN PUKAL
E1.7: PENGURUSAN BAYARAN : PANJAR WANG RUNCIT
E2.1: PERAKAUNAN: BUKU VOT/ LAPORAN HARIAN (AMANAH/HASIL/ VOT)
E2.2: PERAKAUNAN : PENYATA PENYESUAIAN PERBELANJAAN
SKOP F : PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
F1. AKAUN AMANAH SEKSYEN 9
F2. PENDAHULUAN DIRI
F3. DEPOSIT
SKOP G : PENGURUSAN ASET DAN STOR KERAJAAN
G1. KAWALAN UMUM
G2. PENERIMAAN
G3. PENDAFTARAN
G4. PENGGUNAAN, PENYIMPANAN DAN PEMERIKSAAN ASET
G5. VERIFIKASI STOR
G6. PENYELENGGARAAN
G7. PELUPUSAN
G8. KEHILANGAN DAN HAPUS KIRA
SKOP H : PENGURUSAN KENDERAAN
H1. KAWALAN AM
H2. KAWALAN PENGGUNAAN KENDERAAN
H3. KAWALAN KAD INDEN
H4. KAWALAN KAD SISTEM BAYARAN TOL TANPA RESIT (KSBTTR) & SmartTAG
H5. PENYELENGGARAAN KENDERAAN KERAJAAN SELAIN KERETA KONSESI
H6. KEMALANGAN

© 2019 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA