Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > Pra Penilaian Sistem Penarafan Bintang (SSR)

Rumusan Penilaian ini mempunyai 2 kawalan & soalan
A. PERKHIDMATAN SOKONGAN
A1.1. Pemantauan Keputusan
A1.2. Pengurusan Kewangan
A1.3. Pengurusan Sumber Manusia
A1.4. Pengurusan Teknologi
A1.5. Pengurusan Integriti
A1.6. Ekosistem Kondusif Sektor
B. PERKHIDMATAN TERAS
B1.1. Pelan Strategik
B1.2. Mekanisme Kawalan
B1.3. Pengurusan Risiko
B1.4. Pengurusan Kesinambungan
B1.5. Pengurusan Pelanggan
B2.1. Pengurusan Inovasi
B2.2. Penghasilan Inovasi
B2.3. Keberkesanan Inovasi
B2.4. Inovasi Sosial
B2.5. Pengurusan Transformasi
B2.6. Penggubalan Program
B2.7. Pelaksanaan Program
B2.8. Pemantauan Program
B2.9. Keberkesanan Program

© 2019 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA