Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > PRA AUDIT INDEKS AKAUNTABILITI

Rumusan Penilaian ini mempunyai 8 kawalan & soalan
A. KAWALAN PENGURUSAN
A2. Senarai Tugas
A1. Struktur Organisasi
A3. Pemeriksaan Dalaman dan Mengejut
A4. Jawatankuasa Dan Unit Audit Dalam
A5. Pengurusan Sumber Manusia
B. KAWALAN BAJET
B1. Penyediaan Bajet
B2. Kelulusan Pindah Peruntukan
B3. Unjuran Keperluan Aliran Tunai
B4. Analisis Bajet
C. KAWALAN TERIMAAN
C1. Pengasingan Tugas
C2. Perekodan Borang Hasil
C3. Penerimaan Wang
C4. Akaun Tunai Bulanan & Penyata Penyesuaian Hasil
C5. Penerimaan Cek-Cek Tak Laku
C6. Akaun Belum Terima (ABT)
D. PENGURUSAN PEROLEHAN
D1. Government Procurement Information System (GPIS) dan ePerolehan
D2. Pembelian Terus
D3. Pengurusan Sebut Harga 'B' (JKSH'B')
D4. Pengurusan Sebut Harga
D5. Pengurusan Tender
D6. Rekod dan Perjanjian Kontrak
D7. Pengurusan Kontrak Pusat
D8. Pengurusan Kontrak Sistem Panel
E. KAWALAN PERBELANJAAN
E1. Perakaunan
E2. Pengurusan Bayaran
E3. Pengurusan Panjar Wang Runcit (PWR)
E4. Pembayaran Di Bawah AP 58(a)
F. PENGURUSAN AKAUN AMANAH DAN DEPOSIT
F1. Akaun Amanah
F2. Pendahuluan Diri
F3. Deposit
F4. Deposit Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP)
G. PENGURUSAN ASET DAN STOR KERAJAAN
G1. Kawalan Umum
G2. Penerimaan
G3. Pendaftaran
G4. Penggunaan, Penyimpanan Dan Pemeriksaan Aset Dan Stok
G5. Pengurusan Stor Kerajaan
G6. Penyelenggaraan
G7. Pelupusan
G8. Kehilangan
G9. Hapus Kira
H. PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN
H1. Kawalan Am
H2. Kawalan Penggunaan Kenderaan
H3. Kawalan Kad Inden
H4. Kawalan Kad Sistem Bayaran Tol Tanpa Resit (KSBTTR) & SmartTAG
H5. Penyenggaraan Kenderaan Kerajaan Selain Kereta Konsesi

© 2019 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA