Halaman Log Masuk > Kriteria Penilaian > SOAL SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN GFMAS

Rumusan Penilaian ini mempunyai 2 kawalan & soalan
Maklumat Pengguna
Sila jawab soalan-soalan di bawah:
Tahap Kepuasan
Sejauh manakah anda berpuas hati dengan aplikasi GFMAS?
Pandangan / Cadangan

© 2019 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA