Halaman Log Masuk > Pengenalan


PENGENALAN
 
OBJEKTIF
  Sistem ini dilaksanakan bagi membantu JANM memantau dan menilai prestasi Bahagian/Pejabat Perakaunan/Kementerian berdasarkan tahap pematuhan terhadap peraturan/prosedur kewangan dan pentadbiran serta kawalan dalaman berhubung skop pengauditan yang ditetapkan.


SENARAI PENILAIAN
  Senarai penilaian yang terdapat dalam sistem SAA adalah seperti berikut:

  1. Pengurusan Bahagian JANM/Pejabat Perakaunan
  2. Pengurusan Akaun Belum Terima (ABT)
  3. Pengurusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan
  4. Pengurusan Terimaan Jabatan Tidak Mengakaun Sendiri (JTMS)
  5. Pengurusan Terimaan LHDN

PENARAFAN PRESTASI
  Apabila auditi selesai menjawab kesemua soalan dan disahkan oleh Pengesah, sistem akan mengira markah dan seterusnya memberikan penarafan seperti berikut:
  • Cemerlang : 90% - 100%
  • Baik          : 75% - 89%  
  • Sederhana : 50% - 74%
  • Lemah       : 0% - 49%
 

© 2019 JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA